Uzm. Psk. Birgül Aydın

Klinik Psikolog - Psikoterapist

Sanat Terapisi ve Yaratıcılı Eğitimi Giriş Modülü

EĞİTİMCİLER: 

(BURSA GRUBU) 

 Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Doç Dr. Aslı Sarandöl      Yrd. Doç Dr. Pınar Vural         Uzm. Psk. Birgül Aydın

Psikiyatrist                    Çocuk Ve Ergen Psikiyatristi     Klinik Psikolog

Psikodramatist              Psikodramatist                                  

AMAÇ:

§ Alanda çalışan profesyoneller için sanatla terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanabilme yetisi kazandırmak

§ Resim, müzik, edebiyat, sinema/tiyatro, heykel/seramik, dans gibi sanat dallarının terapide nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak.

İÇERİK:

§ Eğitim süresince teorik bilgilendirme ve uygulamaya dönüşümlü olarak yer verilir.

§ Grup dinamiği alıştırmaları

§ Uygun sanat öğeleri ve uygun tekniklerle bireysel farkındalık amaçlı çalışmalar

§ Uygulanan teknikler hakkında psikanalitik/psikodinamik kuramları temel alan kuramsal bilgilendirme

 

KATILIM KOŞULLARI:

Aşağıda tanımlı meslek grubu elemanları eğitime kabul edileceklerdir.

Eğitim alanından:

1. Özel eğitim öğretmenleri (Sınıf öğretmeni olup özel eğitim öğretmenliği sertifikası bulunan ve halen özel eğitim öğretmenliği yapmakta olanlar eğitime katılır. Okulöncesi ve sınıf öğretmenleri eğitime alınmaz)

2. Çocuk gelişimi uzmanları

3. Rehber öğretmenler  (Psikoloji ve Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü haricinde sosyoloji, felsefe bölümü mezunu olup rehber öğretmenlik yapanlar içerisinde rehberlik sertifikası almış olan ve halen bir kurumda rehberlik servisinde çalışmakta olanlar eğitime katılır.)

Ruh sağlığı alanından:

1. Psikiyatristler

2. Psikiyatri asistanları

3. Psikiyatri hemşireleri (Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans derecesine sahip veya öğrencisi olan ya da hemşirelik lisansına sahip olup psikiyatri kliniğinde halen çalışmakta olan adaylar eğitime kabul edilir. Başka branşlarda çalışan hemşireler eğitime alınmaz)

4. Psikologlar

5. Psikolojik danışmanlar

6. Sosyal hizmet uzmanları

Diğer sağlık alanlarından:

1. Aile hekimleri

2. Pratisyen hekimler

3. Fizyoterapistler

4. Diyetisyenler

Sanat alanından:

1. Herhangi bir sanat alanından lisans mezunu olanlar

2. Herhangi bir alanında sanat öğretmenliği mezunları

NOT:

* Yukarıda belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri eğitime kabul edilir.

** İlgili / benzer ön lisans (2 yıllık bölümler) mezunları ve sanatla sadece hobi düzeyinde ilgili olanlar eğitime kabul edilmez.

*** Diğer sağlık alanından katılımcılar sanat terapisi ve yaratıcılık eğitimini kullanım amaçları, uygulama alanının olup olmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

 VERİLECEK BELGE:

Belirtilen 30 saatlik süreyi tamamlayan katılımcılara eğitimin içeriğini belirten katılım belgesi verilecektir.

 Bu eğitimi tamamlayanlar esasen 400 saat olan “Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Eğitimi”nin yalnızca “giriş modülünü” tamamlamış olacaklardır. Giriş Modülünü tamamlayanlar Ekim 2012 itibariyle ileri aşama eğitimine devam edebileceklerdir.

Copyright © 2009-2018. Tüm Hakları Sakılıdır.
Uzm. Psk. Birgül Aydın
Bu sitedeki yazılar halkımızı bilgilendirmek amacıyla yayınlanmıştır. Tedavi amacıyla kullanılamazlar.

Ertuğrul Mah. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Taşyakan Sitesi No:76 C Blok K.7 D.26 Nilüfer / BURSA
Tel: 0507 599 44 34