Uzm. Psk. Birgül Aydın

Klinik Psikolog - Psikoterapist

Uzm. Psk. Birgül Aydın

UZM. PSK. BİRGÜL AYDIN

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Sanat terapisi ve yaratıcılık eğitimcisi

EĞİTİMİ

1990 - 1994: Psikoloji Lisansı

                   Ege Üniversitesi Psikoloji

               Bitirme Tezi: İş kazalarının önceden tahmininde çeşitli psikolojik testlerden yararlanma

2002 - 2005: Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı

                   Uludağ Üniversitesi Klinik Psikoloji

            Bitirme Tezi: İnsülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda stres faktörünün kan şeker regülasyonu üzerine etkisi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

1997 - 2002: Psikolog / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon BD

2002 - 2012: Klinik Psikolog / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde aynı anda 5 alanda hizmet vermiştir.

            *Psikiyatri AD

            *Göğüs Hast. Ve Tüberküloz AD Sigara Bırakma Polikliniği

            *Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

            *Kulak Burun Boğaz AD (Koklear İmplant Hastaları)

            *Radyasyon Onkolojisi AD

2006 - 2008: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü "Toplumsal Ruh Sağlığı "dersi öğretim elemanı

2012 - halen: Dörtmevsim Psikolojik Danışmanlık, Eğitici Oyuncak ve Kitap Satış Merkezi

 

ÇALIŞMA ALANLARI

- Klinik psikoloji alanında;

* 14 yaş ve üzeri ergenlerle;

1. Sınav kaygısı,

2. Ders başarısızlığı,

3. Arkadaş ve karşı cinsle ilişki sorunları,

4. Aile içi çatışmalar,

5. Davranış problemleri,

6. Ergenliğe uyum sorunları,

7. Özgüven sorunları,

8. Ruhsal sıkıntılar,

9. Cinsel kimlik sorunları.

* Yetişkinlerle;

1. İş yeri stresi ve tükenmişlik,

2. Eşle ilişki problemleri,

3. Cinsel problemler,

4. Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan ağrı ve bedensel şikayetler,

5. Ruhsal sıkıntılar,

6. Sorunlu anne baba ve çocuk ilişkileri,

7. Öfke kontrolü.

-Sağlık psikolojisi alanında; (Ergenlere, Yetişkinlere Ve Ailelere)

* Krize Müdahale (Beklenmedik bir anda karşılaşılan ciddi bir hastalık tanısı alma, boşanma, tecavüz, doğal afet gibi yaşam olayları sonucu oluşan travmatik durumlar sonrası uygulanan bir yöntem)

* Başta kanser tanılı hasta ve hasta yakınları olmak üzere çok çeşitli bedensel hastalığı bulunan kişilerin ruhsal sorunları, hastalığın kabul ve uyum süreçleri,

* Organ ve yeti kayıpları sonrası yaşama uyum ve kabul sorunları,

* Tedaviye uyumsuzluk,

* Yas,

* Kısırlığa bağlı ruhsal sıkıntılar ve ruhsal durum sonucu oluşan kısırlık, 

* Gebeliğe ve doğum sonrası anneliğe uyum süreçleri,

* Stresle başa çıkma,

* Buruksizim (Diş gıcırdatma)

* Obezite ve yeme sorunları,

* Sigara bağımlılığı,

* Deri hastalıkları alanlarında çalışmalarını yürütmekte.

 

TERAPİ EĞİTİMLERİ:

2000 : Bilişsel Davranışçı terapi I – II

2007: Çeşitli psikopatolojilere yönelik bilişsel davranışçı terapiler modülü – II

2004 - 2009: Sanatla terapi ve yaratıcılık  (Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar)

                Bitirme Tezi: Meme kanseri tanısı almış hastalarla dışavurumcu sanat terapisi

2008: Cİnsel terapiler

2011 – Halen: Sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimci eğitimi (Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar)

2003 – 2014: Psikodinamik yönelimli terapi eğitimi (Eğitimci:Doç. Dr. Celal Odağ)

 

MESLEKİ EĞİTİMLERİ:

- Transaksiyonel analiz I – II,

- Görüşme teknikleri,

- Aile terapileri,

- Girişkenlik eğitimi,

- VIII. Böbrek hastalıkları, diyaliz ve transplantasyon kongresi yaz okulu,

- Ege Ün. Tıp Fak. Hast. ISO 9000 kalite güvence sistemi temel eğitimi,

- Uygulamalı temel hipnoz eğitimi,

- Ana baba okulu.

- Cinsel işlev bozuklukları ve tedavileri

- Sigara bıraktırma tedavisi teorik eğitimi

- Sigara bıraktırma tedavisi uygulama eğitimi

 

SEMPOZYUM VE KONGRE KATILIMLARI:

- 11. Ulusal Psikoloji kongresi

- 9. Ulusal Psikoloji öğrencileri kongresi

- 13. Ulusal sosyal psikiyatri kongresi

- 1. Sağlıkta yaşam kalitesi sempozyumu

- 9. İzmir Psikanaliz ve psikoterapi günleri

- 1. Bursa psikanaliz günleri

- 2. Bursa psikanaliz günleri

- 3. Bursa psikanaliz günleri

- 1. Ulusal sanatla terapi ve yaratıcılık sempozyumu

- 1. İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği Bursa Günleri

- 2. Ulusal sanatla terapi ve yaratıcılık sempozyumu

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI:

POSTER SUNUMLARI

-Ayşın Noyan, Hayriye Elbi, Zeki Yüncü, Demet Gülpek, Birgül Aydın, Abdülkadir Ünsal, Ercan Ok. “Are Living Related Donors Psychologically Healthy”, APA 1999 annual meeting, Washington

- Zehra Çalışkan, Nuray Ertürk, Birgül Aydın. “Meme Kanserli Hastalarla Kısa Süreli Grup Tedavisi” 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001

- Selçuk Kırlı, Ayda Tekok-Kılıç, Aslı Sarandöl, Birgül Aydın. “Obsesif - Kompülsif Bozuklukta Kısa Süreli Bellek ve Yönetici İşlevler”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004 (Üçüncülük ödülü)

- Belgin Yavaşcaoğlu, Birgül Aydın, Ebru Gökçen Karataş, Fatma Nur Kaya, Berin Özcan, Selçuk Kırlı. “Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi”. 41. Türk Anestezi ve reanimasyon kongresi, 2007, Ekim.

- Birgül Aydın, Özlem Taşkapılıoğlu, Vahap Ozan Kotan,  Zeynep Kotan, Güven Özkaya,  Aslı Sarandöl, Necdet Karlı, Ömer Faruk Turan, Selçuk Kırlı. Miyastenia gravis  hastalığı olan bireylerde anksiyete, duygudurum, uyum bozuklukları ve ilgili etmenler- ön çalışma. 44. ulusal nöroloji kongresi, 2008

- Birgül Aydın, Özlem Taşkapılıoğlu, Vahap Ozan Kotan,  Zeynep Kotan, Güven Özkaya,  Aslı Sarandöl, Necdet Karlı, Ömer Faruk Turan, Selçuk Kırlı. Multiple skleroz  hastalığı olan bireylerde anksiyete, duygudurum, uyum bozuklukları ve ilgili etmenler-ön çalışma. 44. ulusal nöroloji kongresi, 2008

- Birgül Aydın, Aslı Sarandöl, Sibel Kahraman Çetintaş,  Selçuk Kırlı. Meme kanseri tanılı hastalarda dışavurumcu sanat terapisi. 47. Ulusal psikiyatri kongresi, 2011

- Aslı Sarandöl, Birgül Aydın, Emel Bülbül Baskan, Arife Öz, Hayriye Saraçoğlu. Psöriazis tanılı hastalarda sanat terapisi. 47. Ulusal psikiyatri kongresi, 2011

SÖZLÜ SUNUMLARI

- Ahmet Arslan, Birgül Aydın, Güven Özkaya, Lütfi Özkan. “Burnout Syndrome And Job Satisfaction Level In The Medical Technicians And Technologists”, ESTRO 25, Leipzig, 2006

- Coşkun Funda, Karadağ Mehmet, Gökalp Gökhan, Hakyemez Bahattin, Aydın Birgül, Cangür Şengül, Ursavaş Ahmet, Erdoğan Beril, Erdoğan Cüneyt, Kırlı Selçuk, Ege Ercüment. "Evaluation of cerebral metabolism after CPAP treatment in OSAS patients", Europen Respiratory Society Annual Congress, Viyana, 2009

- Birgül Aydın. Sağlığın kaybı, ruhsal fırtınaları ve sanatla tedavi. 1. ulusal sanatla terapi ve yaratıcılık sempozyumu, Bursa, 2010
 
- Birgül Aydın. Vaka Sunumu. İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği 1. Bursa Günleri, 2012
 
- Birgül Aydın. Sembolizasyon gelişiminde erken dönem anne çocuk etkileşimi. 2. ulusal sanatla terapi ve yaratıcılık sempozyumu, Bursa, 2012
- Birgül Aydın. Sağlığın kaybında öfke ve hüzün. İOPPD 3. Bursa Günleri, 2014

DERGİDE YAYINLANAN MAKALELERİ

- Belgin Yavaşcaoğlu, Birgül Aydın, Ebru Gökçen Karataş, Fatma Nur Kaya, Berin Özcan, Selçuk Kırlı. (2007) Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 33 (2): 75-79. http://www.utf.dergisi.org/text.php3?id=70

- Funda Coşkun, Mehmet Karadağ,  Gökhan Gökalp, Bahattin Hakyemez ,  Birgül Aydın,  Şengül Cangür,  Ahmet Ursavaş,  Beril Erdoğan,  Cüneyt Erdoğan,  Selçuk Kırlı, Ercüment Ege . (2011) Uyku Apneli Hastalarda CPAP Tedavisi Sonrasında Serebral Metabolizmanın Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37 (1):27 - 32. http://www.utf.dergisi.org/text.php3?id=291

- Birgül Aydın. (2011) Tıbbi sanat terapisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar, 4(1):69-83, http://www.cappsy.org/archives/vol4/no1/cap_04_05.pdf

EL KİTAPÇIKLARI

- Birgül Aydın. Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme kitapçıkları, Ege Üniversitesi Yayınları, 2001, ISBN 975 – 483 – 493 – 8

Kitapçık 1: “Böbreklerimizi tanıyalım, Böbrek yetmezliği ve tedavi seçenekleri nelerdir?”

Kitapçık 2: “Hemodiyaliz nedir?”

Kitapçık 3: “Böbreklerin görevleri nelerdir?, Böbrek yetmezliği nedir?, Hemodiyaliz nedir?”

 

HALKA VE MESLEK GRUPLARINA VERDİĞİ EĞİTİMLER:

- Hürriyet İlköğretim Okulu: “Anne-baba iletişimi”

- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü: “Normal ve anormal kavramı”

- Bursa Polis Okulu: “İletişim becerileri”

- Sağlık Teknisyen Ve Teknikerleri Derneği: “Uygulamalı iletişim becerileri” (2 kez)

- Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu: “Kaliteli iletişim ve yaşama sevinci”

- Hasta Okulu (Kanser hastalarına yönelik): “Kanserde ruhsal fırtınalar”

- Kanser Haftası Etkinliği: “İletişim becerileri, uygulamalı grup çalışması”

- Uludağ üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi: "Hasta ve yakınları iletişim eğitimi" (660 kişi)

- Toplumsal Değişimin Aile Üzerindeki Etkileri Projesin çerçevesinde “huzurlu aile mutlu aile” seminer dizisi

- 2012 Kanser haftası etkinliği, grup terapi uygulaması: "Hayatımın sineması"

- Özel Tunçsiper Okulları, grup terapi uygulaması: "Sınav kaygısıyla başa çıkma"

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER :

- Türk Psikologlar Derneği

- İzmir Odağ Psikanaliz Ve Psikoterapi Derneği.

- Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği.

Copyright © 2009-2018. Tüm Hakları Sakılıdır.
Uzm. Psk. Birgül Aydın
Bu sitedeki yazılar halkımızı bilgilendirmek amacıyla yayınlanmıştır. Tedavi amacıyla kullanılamazlar.

Ertuğrul Mah. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Taşyakan Sitesi No:76 C Blok K.7 D.26 Nilüfer / BURSA
Tel: 0507 599 44 34